עדכונים

צ'אט אונליין

פרשת שלח לך


עם ישראל במדבר , לקראת סוף הדרך
ארץ ישראל בפתח, יקרה מכל ערך
עייפים מהמסע, ומכל התלאות
עוד מעט מגיעים, לביקורת גבולות
המשך קריאה

פרשת בהעלותך


הפרשה פותחת , בהדלקת המנורה
אשר אורה מסמל ; את חכמת התורה
כאשר עם ישראל , לתורה מחובר
תמיד יהיה מוגן , ואפילו במדבר
המשך קריאה
Share by: