פרשת בהעלותך

פרשת בהעלותך

פרשה בחרוז


הפרשה בחרוז מאת נחמיה יוסף הלוי לפרשת בהעלותך
נחמיה יוסף הלוי
הפרשה פותחת , בהדלקת המנורה 
אשר אורה מסמל ;את חכמת התורה
כאשר עם ישראל , לתורה מחובר
תמיד יהיה מוגן , ואפילו במדבר
אך חלק מן העם , עשו עצמם כמסכנים
היו כפויי טובה , קראו להם מתאוננים 
כמו אדם אונן , אשר איננו מנוחם
היו מקיימים את המצוות, כמו בעל כרחם
למרות ששמרו , בליבם את טענותם
 בכל זאת האל, היה שומע אותם
כי הוא יודע מחשבות , ואין נסתר מלפניו
 חופש חדרי לב איש, וכל מעלליו
האל הטוב בזעמו , שולח בהם אש
ומשה בתפילתו , פונה אליו ומבקש
שירחם וגם יסלח, על טעות כה איומה
האש אז נעצרת, ושוקעת לה באדמה
והמדרש לנו מספר , שזאת האש ממש
שימשה את הכהנים, על המזבח במקדש
מכאן ניתן ללמוד , שכל דבר רע בעולם
אפשר גם להופכו , ולנתבו לטוב מושלם
לא ניתן להעלים , את כח יצר התאוה
אך באותו הכח ,אפשר להשתמש גם לטובה
אדם אשר להוט , אחר דבר עבירה
יכול באותו חשק ,להתעלות גם בתורה
כי החכמה כדי לנצח, היא לא להתנגד
אלא באותו הכח , עם היצר להתמודד
כי האש שבתוכנו , מלטפת בחומה 
אך היא גם יכולה, לשרוף את הנשמה 
הכל תלוי רק בנו, איך בה נשתמש 
לאן היא תובילנו, כי אין עשן בלי אש


שבת שלום נחמיה יוסף הלוי ה-3.
Share by: