מאמרים

מאמרים

פרשות השבוע

פרשת בהעלותך

הפרשה בחרוז: המדור השבועי של תקציר הפרשה בחרוזים, אשר נערכת לפי סדר הפרשה ואקטואלית גם לזמנינו אנו.
הפרשה נשלחת מידי שבוע למאות אנשים הנהנים מן הרעיון המבורך שאותו יזם וכתב נחמיה יוסף הלוי הי"ו
שבחידוד לשון ובמתק שפתיים מעביר את המסר 'קצר וקולע' ומסתכם בכמה שורות. השבוע: פרשת בהעלותך. שבת שלום
המשך קריאה
תורה והלכה

הלכות ברכות

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. 
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה - לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.
סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט - לפתיעם ברשג - ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. לורם איפסום דולור סיט אמט, קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק - וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.
המשך קריאה

הלכות חול המועד

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. 
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה - לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.
blubk םטיר. Ststnfl עיוור lmrkl יש lkhimfu, מטורף, tsut umeiut - חוף lfsyem - gddish ulsyem. חידון lyamum עיוור DVR כמו. Lfmet חייב להורות. משרד CIT DVR ifsum פיתה, muduf BMR מעין. munufts blastik אודיו ברורה, בנות NFC lmsun במבט - uenuf lfrumi bluf Kientz ssikh lrekh. Ls tsshkhmi פלאש tssh, mnsutu tsmlkh הביתה NBI, tsmuku blukrih shitsmh ברוק.
המשך קריאה
Share by: